Ruimte voor vaklessen

Naast de aandacht die gegeven wordt aan rekenen, taal en het kosmisch onderwijs, zijn er vaklessen muziek, handvaardigheid en gymnastiek en is er ook ruimte voor meer specifieke lessen zoals filosofie en mediawijsheid. Voor een aantal leerlingen uit groep 8 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Feynmanklas.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top