Feynmanklas

De Feynmanklas is een project waarbij excellente kinderen uit groep 8 van een aantal basisscholen in de buurt van De Populier uitdagend onderwijs krijgen. De onderwerpen zijn divers: grafische technieken, presenteren, filosofie en science. De lessen zijn niet vrijblijvend: er wordt een beroep gedaan op allerlei vaardigheden.

  • Er wordt een beroep gedaan op de talenten van de leerlingen. Het moet niet makkelijk zijn maar ook niet te moeilijk.
  • Alle vaardigheden komen aan bod. Dus niet alleen de intellectuele en cognitieve vaardigheden maar ook de sociale en metacognitieve vaardigheden krijgen een belangrijke plek.
  • Men werkt met handen en hoofd.
  • Ideeën en kritiek van de deelnemers en de ouders worden serieus genomen en zo mogelijk aan tegemoet gekomen.
  • Het welbevinden van de leerlingen is heel belangrijk. Wanneer ze opzien tegen de lessen is er iets niet goed.
  • De werkvormen van de lessen zijn gevarieerd.
  • Opdrachten zijn groter dan normaal.
  • Er is keuzevrijheid binnen de lessen.