Ideeënbus

Er zijn veel ideeën waar de Leerlingenraad zich over kan buigen en de ideeënbus zit iedere keer goed vol met nieuwe ideeën; het leeft onder de kinderen. De Leerlingenraad, die eens in de 5 à 6 weken vergadert, wordt begeleid door 2 ouders, die de kinderen waar nodig stimuleren bij het verder uitwerken van de ideeën.

Binnenkort maken we bekend wie er dit schooljaar in de Leerlingenraad zitten.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top