Activiteiten

Eén van de activiteiten waaraan zij een grote bijdrage leveren, is de jaarlijkse Fancy Fair. Het regelen van sponsors, tweede-handsspullen, hapjes en hulpouders. Andere dingen waar de ouders actief bij helpen is het aankleden van de school voor bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst. Ook proberen we de talenten van ouders te benutten. Zo is er bijvoorbeeld een vader die na schooltijd programmeerles geeft aan een groepje kinderen.

Meer informatie of aanmelden? Dan kan bij juf Ellis (ellis@montessori-cms.nl) of juf Michelle (michelle@montessori-cms.nl).

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top