Allerlei vaardigheden

De onderwerpen zijn divers: grafische technieken, presenteren, filosofie en science. De lessen zijn niet vrijblijvend: er wordt een beroep gedaan op allerlei vaardigheden.

  • Er wordt een beroep gedaan op de talenten van de leerlingen. Het moet niet makkelijk zijn maar ook niet te moeilijk.
  • Alle vaardigheden komen aan bod. Dus niet alleen de intellectuele en cognitieve vaardigheden maar ook de sociale en metacognitieve vaardigheden krijgen een belangrijke plek.
  • Men werkt met handen en hoofd.
  • Ideeën en kritiek van de deelnemers en de ouders worden serieus genomen en zo mogelijk aan tegemoet gekomen.
  • Het welbevinden van de leerlingen is heel belangrijk. Wanneer ze opzien tegen de lessen is er iets niet goed.
  • De werkvormen van de lessen zijn gevarieerd.
  • Opdrachten zijn groter dan normaal.
  • Er is keuzevrijheid binnen de lessen.
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top