AANMELDEN: VAN MAANDAG 10 JUNI T/M MAANDAG 1 JULI 2024

Kinderen die vallen onder aanmeldperiode 3 (kinderen geboren van 1 april t/m 30 juni 2021) kunnen aangemeld worden in aanmeldperiode 3 van maandag 10 juni t/m
maandag 1 juli 2024.

De (digitale) aanmeldformulieren kunnen per mail worden verstuurd naar info@montessori-cms.nl of in de brievenbus aan de Abeelstraat 30 worden gedaan of persoonlijk worden ingeleverd op school bij Michelle van Hesse of Renée Povel.

Vergeet niet een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind bij te voegen, zowel bij de papieren als de digitale versie van het aanmeldformulier. Dit is verplicht om de persoonsgegevens van uw kind te kunnen vergelijken met de gegevens op het aanmeldformulier. Zonder de kopie kunnen wij uw aanmelding helaas niet in behandeling nemen.

Een veilige kopie van het identiteitsbewijs maakt u zo.

Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.

  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Of klik hier om te lezen hoe u via de Kopie ID-app veilig een kopie ID van uw kind kunt afgeven, zonder app kan dit ook.

Zodra wij de aanmelding van uw kind hebben verwerkt in het aanmeldsysteem, ontvangt u een e-mail met een bevestiging aanmelding vanuit Onderwijs Transparant. Controleer uw gegevens, mocht u vragen hebben n.a.v. deze e-mail bevestiging neem dan contact op met: info@montessori-cms.nl, telefoonnummer 070-3607053.

Ouders/verzorgers ontvangen op woensdag 10 juli 2024 een brief of mail met het antwoord op de aanmelding.

Aanmelding en plaatsing van een kind op school

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht cultuur en achtergrond. We gaan ervan uit dat u onze uitgangspunten onderschrijft. U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht van de gemeente op uw huisadres.

Meer informatie over de afspraken m.b.t. aanmelden in Den Haag staat op: https://scholenwijzer.denhaag.nl/artikel/uw-kind-aanmelden-bij-de-basisschool.

Goed om te weten

Ouders van kinderen die 3 jaar worden en moeten aanmelden zijn welkom om deel
te nemen aan een informatieochtend. U kunt bij ons informeren naar de mogelijkheden via het contactformulier op deze website. Per bijeenkomst kunnen wij maximaal 10 ouders ontvangen. Zo kunnen we er zeker van zijn dat iedereen ruim de aandacht krijgt en zijn of haar vragen kan stellen over onze school en het montessorionderwijs. Op onze website vindt u een virtuele rondleiding door onze school.

Toelating

Aanmelden op onze school betekent niet automatisch dat uw kind ook een plaatsje heeft. Als er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, wordt er geloot waarbij wij een aantal voorrangsregels hanteren. Het kan zijn dat andere kinderen aan meer voorrangsregels voldoen dan uw kind. Zij hebben dan meer kans op plaatsing. Als meerdere kinderen voldoen aan alle voorrangsregels, wordt er geloot.

Voorrangsregels:

  • Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school.
  • U werkt zelf op onze school.
  • Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk montessoriaans Kinderdagverblijf 2Giraffen (géén peuterbouw).
Informatieochtenden
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top