Kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 vallen onder de nieuwe aanmeldregeling.

AANMELDEN: VAN MAANDAG 20 DECEMBER T/M VRIJDAG 14 JANUARI 2022

Kinderen die vallen onder de 1e aanmeldperiode (kinderen geboren van 1 oktober 2018 t/m 31 december 2018) kunnen aangemeld worden in de 1e aanmeldperiode: 20 december 2021 t/m 14 januari 2022.

De aanmeldformulieren kunnen per mail worden verstuurd naar: info@montessori-cms.nl of in de brievenbus aan de Abeelstraat 30 worden gedeponeerd.

Vergeet niet een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind bij te voegen, zowel bij de papieren als de digitale versie van het aanmeldformulier. Dit is verplicht om de persoonsgegevens van uw kind te kunnen vergelijken met de gegevens op het aanmeldformulier. Zonder de kopie kunnen wij uw aanmelding helaas niet in behandeling nemen.

Een veilige kopie van het identiteitsbewijs maakt u zo:

  • Maak in de kopie het burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie van welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
  • Of maak gebruik van de KopieID app. Deze kunt u downloaden in de Apple App Store of Google Play Store.

Direct na de controle vernietigen wij de kopie van het identiteitsbewijs.

Ouders/verzorgers ontvangen op donderdag 27 januari 2022 een brief of mail met het antwoord op de aanmelding.

Vragen? Stuur een e-mail naar ouders@aanmeldenpo.nl

Aanmelding en plaatsing van een kind op school

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht cultuur en achtergrond. We gaan ervan uit dat u onze uitgangspunten onderschrijft.
Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure voor uw kind. U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht van de gemeente op uw huisadres.

Goed om te weten

Ouders van kinderen die 3 jaar worden en moeten aanmelden in aanmeldperiode 1 en 2 zijn welkom om deel te nemen aan een online informatieochtend/middag. U kunt zich inschrijven via het contactformulier op deze website. Per bijeenkomst kunnen wij maximaal 10 ouders ontvangen. Zo kunnen we er zeker van zijn dat iedereen ruim de aandacht krijgt en zijn of haar vragen kan stellen over onze school en het montessorionderwijs.. Op onze website vindt u een virtuele rondleiding door onze school.

Toelating

Aanmelden op onze school betekent niet automatisch dat uw kind ook een plaatsje heeft. Als er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, wordt er geloot waarbij wij een aantal voorrangsregels hanteren. Het kan zijn dat andere kinderen aan meer voorrangsregels voldoen dan uw kind. Zij hebben dan meer kans op plaatsing. Als meerdere kinderen voldoen aan alle voorrangsregels, wordt er geloot.

Voorrangsregels:

  • Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school.
  • U werkt zelf op onze school.
  • Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk montessoriaanse Kinderdagverblijf 2Giraffen (géén peuterbouw).

Meer informatie over de afspraken m.b.t. aanmelden in Den Haag staat op: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/basisonderwijs/uw-kind-aanmelden-bij-een-basisschool.htm

Voor kleuters is er in principe gelegenheid om een aantal ochtenden te wennen. Beperkingen gelden voor de decembermaand, de laatste weken voor een zomervakantie of als de kleutergroepen helemaal vol zijn. Het kind wordt verwacht op zijn/haar 4e verjaardag. We verwachten een mate van zelfredzaamheid die bestaat uit het zichzelf kunnen aan- en uitkleden en zindelijkheid overdag.

Tussentijdse aanmelding

De nieuwe Haagse afspraken gelden niet voor kinderen die tussentijds instromen in groep 2 t/m 8. Als u wilt weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn in die groepen, dan kunt u contact opnemen met school.

Als een kind in de loop van het jaar wordt aangemeld omdat het bijvoorbeeld van een andere school komt, moet in het aanmeldingsgesprek duidelijk worden wat daarvan de reden is. De directeur bekijkt allereerst of er plaats is in de betreffende bouw en vervolgens besluit hij of didactisch onderzoek noodzakelijk is. Uw kind zal één of meerdere dagen proefdraaien op onze school. In alle gevallen zal, na uw toestemming daarvoor, ook met de huidige school van het kind contact worden opgenomen. Plaatsing van het kind hangt dus af van de groepsgrootte van de bouw, de opbrengsten van het onderzoek en de proefplaatsing.

Informatieochtenden
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top