De kernwaarden van ons onderwijs

Muziek

Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar onderzoek toont ook aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Alle kinderen krijgen op school per week 50 minuten muziekonderwijs van een vakleerkracht.

Handvaardigheid

Bij handvaardigheid maken leerlingen onder leiding van een vakleerkracht decoratieve werken met diverse materialen en gereedschappen. Handvaardigheid:

  • stimuleert de creatieve ontwikkeling van het kind. Het daagt uit tot waarnemen en denken; hoe zit iets in elkaar?, waar begin ik? en hoe ga ik verder?
  • vergroot de ruimtelijke oriëntatie; begrippen als op elkaar, er in steken, tegen elkaar, zijkanten, maar ook vormen en afmetingen spelen hierbij een rol.
  • traint de motorische vaardigheden. Materialenkennis en technieken worden toegepast om veelsoortige materialen en vormen te verwerken.
  • leren kinderen moeilijkheden aan te pakken, door te zetten, uit te proberen en vindingrijk te zijn.
  • bevordert onderlinge contacten met andere kinderen door samenwerken, materiaal delen en elkaar helpen.

Door de samenwerking tussen de groeps- en vakleerkracht wordt in de handvaardigheid lessen aangesloten op de lopende kosmische thema’s en vindt verdieping plaats.

Gymnastiek

In het bewegingsonderwijs gaat het vooral om het bijbrengen van een breed scala aan bewegingsvaardigheden, waarbij tevens veel aandacht wordt besteed aan vaardigheden en kennis die nodig zijn om samen verantwoord en rekening houdend met elkaar te kunnen bewegen. Het plezier beleven aan het deelnemen aan verschillende bewegingssituaties staat centraal. De onderbouwkinderen hebben in principe elke dag een bewegingsactiviteit. De midden- en bovenbouwleerlingen hebben twee keer per week 50 minuten bewegingsonderwijs in onze mooie uitstekend uitgeruste gymzaal waarbij de lessen verzorgd wordt door een vakleerkracht.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top