Formulieren

Hieronder vindt u verwijzingen naar verschillende formulieren die u online kunt invullen.

Verlofaanvraag

Uw kind mag niet zonder toestemming van de directeur van school wegblijven. U dient verlof altijd vooraf schriftelijk aan te vragen bij de directeur. Gebruik hiervoor dit online formulier.

Afhankelijk van de reden bepaalt de directeur of het volgens de Leerplichtwet geoorloofd of ongeoorloofd verzuim betreft. Meer informatie over verlof vindt u in de Schoolgids onder “De organisatie van ons onderwijs”.

Declaratieformulier

Hebt u iets te declareren? Het formulier vindt u hier!

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top