De christelijke identiteit komt als volgt tot uiting op school

  • We leren de kinderen respect en aandacht te hebben voor elkaar, uitgaand van het principe: ‘behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden’.
  • We besteden aandacht aan de christelijke feesten in de klas en in schoolverband, maar ook aan die van andere religies of levensbeschouwingen.
Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top