Christelijke Montessorischool (CMS) De Abeel

Onze school staat in de gezellige Bomenbuurt waar een gemêleerd publiek woont. De kinderen van CMS De Abeel komen grotendeels uit de wijk, maar o.a. ook uit omliggende buurten zoals Regentes/Valkenbos, Vogelwijk, Bloemen-, Vruchten- en Heesterbuurt, Duinoord en Houtwijk.

Ruim 300 leerlingen

We hebben een stabiel aantal leerlingen, ruim 300. De kinderen zijn verdeeld over 12 heterogene groepen. Er werken 25 mensen, naast (vak)leerkrachten zijn er een directeur, een conciërge, 2 intern begeleidsters, 2 onderwijsassistentes en een administratrice. Wij werken met een continurooster.

Onze missie

We kijken naar het individuele kind en naar zijn of haar mogelijkheden. De kinderen werken doelgericht, in hun eigen tempo, op hun eigen niveau met montessorimateriaal gecombineerd met reguliere methodes. ‘Leer mij het zelf te doen’ is een belangrijk motto: wij helpen de kinderen op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Leerlingen zitten in heterogene groepen waardoor ze leren van elkaar en van elkaars verschillen.

Montessori leermiddelen

Voor de vakken handvaardigheid, muziek, gymnastiek, filosofie, mediawijsheid en schaken hebben wij vakleerkrachten in dienst. Wij houden onze leermiddelen up to date.  In ons nieuwe gebouw beschikken we over de modernste apparatuur. Een goede samenwerking met ouders vinden wij essentieel. Via onze schoolapp bijvoorbeeld, kunnen we ouders goed op de hoogte houden.

De volledige missie en visie van onze school kunt u hier nalezen. Het schoolplan voor de periode 2015-2019 vind u hier.

Meer informatie?

U kunt nog meer informatie vinden in onze Schoolgids 2023-2024. Daarin staat o.a. een link naar het pestprotocol, waarin vermeld staat hoe wij omgaan met elkaar en met ongewenste (pest)situaties.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top