Gids Basisonderwijs

De webpagina Basisonderwijs van het ministerie voor OCW bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden.

Leerplicht

Informatie over het aanvragen van buitengewoon verlof vindt u hier. Meer informatie over specifieke vrijstellingsgronden staat hier.

Scholen op de kaart

Of u nu als ouder/verzorger een goede en geschikte basisschool wilt kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van scholen in het basisonderwijs, voor verschillende doelgroepen tonen basisscholen hier interessante informatie over onderwijs en resultaten. Bijvoorbeeld over de tevredenheid van leerlingen of scores op een eindtoets, zoals Cito. Dit is de link naar Scholen op de kaart.

PO-raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Gemeente Den Haag – basisonderwijs

Informatie over het aanmelden op een basisschool in Den Haag, schoolvakanties de overgang naar het Voorgezet Onderwijs en leerplicht, vindt u hier.

Nederlandse Montessori Vereniging

Over montessori opvoeding en onderwijs volgens visie van Maria Montessori. Bekijk informatie en veelgestelde vragen.

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Het samenwerkingsverband waar CMS De Abeel toe hoort met veel actuele informatie over Passend Onderwijs specifiek voor de regio Den Haag.

www.passendonderwijs.nl

Het centrale informatiepunt voor de implementatie van passend onderwijs van het ministerie van OCW.

Passend onderwijs – voor ouders

Website over Passend Onderwijs, speciaal voor ouders.

Kinderopvang

CMS De Abeel heeft twee contracten afgesloten namelijk met DAK kindercentra en Stichting Kinderopvang 2Samen. We delen ons gebouw met 2Giraffen (van 2Samen). Zij bieden kinderopvang van 0-12 jaar vanuit de montessorigedachte.

Ieder kind leert het zelf te doen
Ieder kind leert leren voor het leven
Wat je aandacht geeft groeit
De ruimte om eigen keuzes te maken
Ieder kind bereikt zijn eigen top