Schrijfdans voor de kleuters

3 maart 2018

Elke donderdag: Schrijfdans in de onderbouw

Op CMS De Abeel werken veel vakleerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen alle lessen op hoog niveau ontvangen. Eenmaal per week is een leerkracht vrijgesteld om Schrijfdans met de kleuters te doen.
Schrijfdans is bewegen in de lucht, op een krijtbord of op papier. De begeleidende muziek is de motor die het schrijfproces op gang brengt. We spreken over een oog-hand-oor coördinatie. Het kind leert de samenhang te ervaren tussen lichamelijke en schriftelijke bewegingen. Kinderen bewegen op muziek via vaste patronen en maken tegelijk een tekening.

Schrijfdans stimuleert gelijktijdig het gebruik van kinesthetische, visuele en auditieve zintuiggebieden en bevordert
daardoor een harmonische ontwikkeling, waarbij de linker- en rechterhersenhelft samenwerken.
We werken met weekthema’s en zijn gestart met ‘de vulkaan’. De ene week neem ik alle oudste kleuters mee en de week daarna de jongste kleuters. Kinderen vinden het heerlijk om met hun hele lichaam te bewegen op de veelal klassieke muziekstukken. Om vervolgens de bewegingen op papier over te brengen, vraagt nog best wel wat inspanning. Er is veel afwisseling tussen rust en bewegen, groot en klein, gebogen en recht, ritmisch en strak. De adem is de motor. De bedoeling is dat kinderen leren los te laten, maar wel heel geconcentreerd. De thema’s kunnen worden herhaald in de klas, bijvoorbeeld door te werken met scheerschuim op de tafels.
Heb je vragen over Schrijfdans, ik beantwoord ze graag. Ik ben dagelijks te vinden in lokaal C.
Ilona Eikhoudt, op donderdagochtend leerkracht Schrijfdans.

 

< Terug