Dode Hoekles: leuk én heel belangrijk!

22 maart 2018               

 

              

Onlangs kregen leerlingen uit de bovenbouw de jaarlijkse ‘Dode Hoekles’ aangeboden. Op de website van ‘Veilig Op Weg’ staat de volgende informatie hierover:

Het is niet raar dat u zich af en toe zorgen maakt over de veiligheid van uw kind(eren ) in het verkeer. Kinderen zijn speels en letten daardoor niet altijd even goed op. Een vrachtauto die een bocht moet maken, stelt het ongeduldige kind op de proef om er niet nog snel even langs te glippen.

Met Veilig op Weg willen we de meest kwetsbare groep – jonge fietsers – op een leuke en zeer belevingsgerichte manier bewustmaken van vrachtauto’s in het verkeer. Dat doen we door met een vrachtauto en lesmateriaal basisscholen in het hele land te bezoeken. In 1,5 uur krijgen de leerlingen een complete les . In de klas krijgen ze een theorieles met een leuke film en een test. Daarna gaan ze naar buiten waar de vrachtauto klaarstaat voor de praktijkles.

Het succes van een bewustwordingscampagne hangt deels af van de herhaling van de boodschap. Hierin kunt u ook iets betekenen door af en toe de twee vuistregels te bespreken met uw kind(eren).

1. Ga nooit naast een vrachtauto staan maar blijf er rechts en ruim achter!
2. Houd meer dan drie meter afstand voor en achter de vrachtauto.

< Terug