Leerlingenraad

Onze school heeft een Leerlingenraad, bestaande uit een groep van zo’n 16 enthousiaste leerlingen die vragen en ideeën van andere leerlingen verzamelen en bekijken of daar iets van gerealiseerd kan worden.

Er zijn veel ideeën waar de Leerlingenraad zich over kan buigen en de ideeënbus zit iedere keer goed vol met nieuwe ideeën; het leeft onder de kinderen. De Leerlingenraad, die eens in de 5 à 6 weken vergadert, wordt begeleid door 2 ouders, die de kinderen waar nodig stimuleren bij het verder uitwerken van de ideeën.

Binnenkort maken we bekend wie er dit schooljaar in de Leerlingenraad zitten.