Formulieren

Hieronder vindt u verwijzingen naar verschillende formulieren die u online kunt invullen.

Verlofaanvraag

Uw kind mag niet zonder toestemming van de directeur van school wegblijven. U dient verlof altijd vooraf schriftelijk aan te vragen bij de directeur. Gebruik hiervoor dit online formulier.

Afhankelijk van de reden bepaalt de directeur of het volgens de Leerplichtwet geoorloofd of ongeoorloofd verzuim betreft. Meer informatie over verlof vindt u in de Schoolgids onder “De organisatie van ons onderwijs”.

Declaratieformulier

Hebt u iets te declareren? Het formulier vindt u hier!