Christelijk

De christelijke identiteit komt als volgt tot uiting op school:

  • We leren de kinderen respect en aandacht te hebben voor elkaar, uitgaand van het principe: ‘behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden’.
  • We besteden aandacht aan de christelijke feesten in de klas en in schoolverband, maar ook aan die van andere religies of levensbeschouwingen.