Aanmelden

 

Kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 vallen onder de nieuwe aanmeldregeling.

AANMELDEN: VAN 14 DECEMBER 2020 T/M 8 JANUARI 2021

Kinderen die vallen onder de 1e aanmeldperiode (kinderen geboren van 1 oktober 2017 t/m 31 december 2017) kunnen aangemeld worden in de 1e aanmeldperiode: 14 DECEMBER 2020 T/M 8 JANUARI 2021.

Wanneer u bij ons terecht kunt voor het aanmelden van uw kind(eren) op onze school en alle andere informatie over het aanmelden vindt u hier.

De aanmeldformulieren kunnen per mail worden verstuurd naar:

info@montessori-cms.nl of in de brievenbus aan de Abeelstraat 30 worden gedeponeerd.

Vergeet niet een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind bij te voegen, zowel bij de papieren als de digitale versie van het aanmeldformulier. Dit is verplicht om de persoonsgegevens van uw kind te kunnen vergelijken met de gegevens op het aanmeldformulier. Zonder de kopie kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.

Een veilige kopie van het identiteitsbewijs maakt u zo:

  • Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie van welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Of maak gebruik van de KopieID app. Deze kunt u downloaden in de Apple App Store of Google Play Store

Wij vernietigen de kopie van het identiteitsbewijs direct na controle.

Ouders/verzorgers ontvangen op vrijdag 22 januari 2021 een brief of mail met het antwoord op de aanmelding.

Vragen? Stuur een e-mail naar ouders@aanmeldenpo.nl

Aanmelding en plaatsing van een kind op school

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht cultuur en achtergrond. We gaan ervan uit dat u onze uitgangspunten onderschrijft.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure voor uw kind. U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht van de gemeente op uw huisadres.

Goed om te weten

Ouders van kinderen die 3 jaar worden en moeten aanmelden in aanmeldperiode 1 en 2 zijn welkom om deel te nemen aan een online informatieochtend/middag. U kunt zich inschrijven via het contactformulier op deze website. U ontvangt dan een link met een datum en tijd in uw mailbox om deel te nemen aan een online bijeenkomst. Per bijeenkomst kunnen van maximaal 5 kinderen de ouders en verzorgers deelnemen aan een online informatiebijeenkomst. Zo kunnen we er zeker van zijn dat iedereen ruim de aandacht krijgt en zijn of haar vragen kan stellen. Op onze website vindt u een virtuele rondleiding door onze school.

Aanmelden op CMS De Abeel kan nadat u een (online) informatieochtend hebt bezocht.

Toelating

Aanmelden op onze school betekent niet automatisch dat uw kind ook een plaatsje heeft. Als er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, wordt er geloot waarbij wij een aantal voorrangsregels hanteren. Het kan zijn dat andere kinderen aan meer voorrangsregels  voldoen dan uw kind. Zij hebben dan meer kans op plaatsing. Als meerdere kinderen voldoen aan alle voorrangsregels, wordt er geloot.

Voorrangsregels:

  1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school.
  2. U werkt zelf op onze school.
  3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk montessoriaanse Kinderdagverblijf 2Giraffen.

Meer informatie over de afspraken m.b.t. aanmelden in Den Haag staat op:

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/basisonderwijs/uw-kind-aanmelden-bij-een-basisschool.htm

Voor kleuters is er in principe gelegenheid om een aantal ochtenden te wennen. Beperkingen gelden voor de decembermaand, de laatste weken voor een zomervakantie of als de kleutergroepen helemaal vol zijn. Het kind wordt verwacht op zijn/haar 4e verjaardag. We verwachten een mate van zelfredzaamheid die bestaat uit het zichzelf kunnen aan- en uitkleden en zindelijkheid overdag.

Tussentijdse aanmelding

De nieuwe Haagse afspraken gelden niet voor kinderen die tussentijds instromen in groep 2 t/m 8. Als u wilt weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn in die groepen, dan kunt u contact opnemen met school.

Als een kind in de loop van het jaar wordt aangemeld omdat het bijvoorbeeld van een andere school komt, moet in het aanmeldingsgesprek duidelijk worden wat daarvan de reden is. De directeur bekijkt allereerst of er plaats is in de betreffende bouw en vervolgens besluit hij of didactisch onderzoek noodzakelijk is. Uw kind zal één of meerdere dagen proefdraaien op onze school. In alle gevallen zal, na uw toestemming daarvoor, ook met de huidige school van het kind contact worden opgenomen. Plaatsing van het kind hangt dus af van de groepsgrootte van de bouw, de opbrengsten van het onderzoek en de proefplaatsing.