Aanmelden

Tweede aanmeldperiode 3-jarigen

In de periode van maandag 23 maart 2020 t/m vrijdag 3 april 2020 mogen kinderen worden aangemeld op onze school die geboren zijn op of na 1 januari 2017 en voor of op 31 maart 2017.

U kunt gedurende deze weken het aanmeldformulier uitsluitend persoonlijk inleveren bij de administratie van onze school op maandag van 09.00 tot 16.00 uur, op woensdag van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 16.00 uur.

  1. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door de gezaghebbende ouders/verzorgers waarmee deze toestemming geven tot de aanmelding op onze school.
  2. Om de identiteitsgegevens van uw kind te kunnen controleren, neemt u het identiteitsbewijs van uw kind mee of een uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente.

Als niet aan bovengenoemde twee criteria wordt voldaan, kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen.

Aanmelding en plaatsing van een kind op school

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht cultuur en achtergrond. We gaan ervan uit dat u onze uitgangspunten onderschrijft. Wij nodigen belangstellende ouders eerst uit voor een informatie-ochtend. De directeur vertelt dan o.a. over het montessorionderwijs, de organisatie van onze school en andere belangrijke zaken. Ook laat hij de hele school zien, in vol bedrijf.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure voor uw kind. U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht van de gemeente op uw huisadres.

Goed om te weten

Ouders van kinderen die in een bepaalde periode 3 jaar zijn geworden en moeten gaan aanmelden, zijn welkom vanaf ongeveer drie maanden voor de aanmeldperiode om een informatieochtend te bezoeken. U kunt zich inschrijven via het contactformulier op deze website.

Wij ontvangen per bijeenkomst een beperkt aantal ouders, zo kunnen we er zeker van zijn dat iedereen ruim de aandacht krijgt en zijn of haar vragen kan stellen.

Aanmelden op CMS De Abeel kan nadat u een informatieochtend hebt bezocht.

Toelating

Aanmelden op onze school betekent niet automatisch dat uw kind ook een plaatsje heeft. Als er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, wordt er geloot waarbij wij een aantal voorrangsregels hanteren. Het kan zijn dat andere kinderen aan meer voorrangsregels  voldoen dan uw kind. Zij hebben dan meer kans op plaatsing. Als meerdere kinderen voldoen aan alle voorrangsregels, wordt er geloot.

Voorrangsregels:

  1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school.
  2. U werkt zelf op onze school.
  3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk montessoriaanse Kinderdagverblijf 2Giraffen.

Meer informatie over de afspraken m.b.t. aanmelden in Den Haag staat op:

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/basisonderwijs/uw-kind-aanmelden-bij-een-basisschool.htm

Voor kleuters is er in principe gelegenheid om een aantal ochtenden te wennen. Beperkingen gelden voor de decembermaand, de laatste weken voor een zomervakantie of als de kleutergroepen helemaal vol zijn. Het kind wordt verwacht op zijn/haar 4e verjaardag. We verwachten een mate van zelfredzaamheid die bestaat uit het zichzelf kunnen aan- en uitkleden en zindelijkheid overdag.

Tussentijdse aanmelding

De nieuwe Haagse afspraken gelden niet voor kinderen die tussentijds instromen in groep 2 t/m 8. Als u wilt weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn in die groepen, dan kunt u contact opnemen met school.

Als een kind in de loop van het jaar wordt aangemeld omdat het bijvoorbeeld van een andere school komt, moet in het aanmeldingsgesprek duidelijk worden wat daarvan de reden is. De directeur bekijkt allereerst of er plaats is in de betreffende bouw en vervolgens besluit hij of didactisch onderzoek noodzakelijk is. Uw kind zal één of meerdere dagen proefdraaien op onze school. In alle gevallen zal, na uw toestemming daarvoor, ook met de huidige school van het kind contact worden opgenomen. Plaatsing van het kind hangt dus af van de groepsgrootte van de bouw, de opbrengsten van het onderzoek en de proefplaatsing.