Aanmelden

Aanmelding en plaatsing van een kind op school
Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht cultuur en achtergrond. We gaan ervan uit dat u onze uitgangspunten onderschrijft. Wij nodigen belangstellende ouders eerst uit voor een informatie-ochtend. De directeur vertelt dan o.a. over het montessorionderwijs, de organisatie van onze school en andere belangrijke zaken. Ook laat zij de hele school zien, in vol bedrijf.

De procedure voor aanmelden van kinderen bij een basisschool in Den Haag is sinds 1 oktober 2016 op verschillende punten veranderd. Eén daarvan is dat de aanmeldleeftijd verschuift naar 3 jaar. Heeft u hierover een brief ontvangen en heeft u hier vragen over? Mail dan naar: vragen-onderwijs@denhaag.nl

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? Dan geldt de nieuwe aanmeldprocedure ook voor uw kind. U kunt uw kind pas aanmelden vanaf 3-jarige leeftijd. U krijgt hierover bericht van de gemeente op uw huisadres.

Is uw kind geboren tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2015? Dan blijft de oude procedure van toepassing: www.eenaanmeldleeftijd.nl. De schooljaren 2016 t/m 2019 zijn vol, maar u kunt uw kind wel aanmelden op onze wachtlijst. Let op: dat betekent dat uw kind niet meer op een andere school aangemeld kan zijn!

Goed om te weten
Aanmelden op CMS De Abeel kan alleen nadat u een informatieochtend hebt bezocht. U kunt zich hiervoor inschrijven via het contactformulier op deze website. De data van de informatieochtenden staan in de jaarkalender.

De nieuwe Haagse afspraken gelden niet voor kinderen die tussentijds instromen in groep 2 t/m 8. Als u wilt weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn in die groepen, dan kunt u contact opnemen met school.

Toelating
Aanmelden op de wachtlijst van onze school betekent niet automatisch dat uw kind ook een plaatsje heeft. Als er een plaats vrij komt, hanteren we een aantal toelatingscriteria. Het kan zijn dat andere kinderen aan meer toelatingscriteria voldoen dan uw kind. Zij hebben dan meer kans op plaatsing. Als meerdere kinderen voldoen aan alle toelatingscriteria, wordt er geloot. De criteria zijn:

  • Broertjes en zusjes van huidige leerlingen worden geplaatst.
  • Kinderen van werknemers krijgen voorrang.
  • Kinderen van het inpandige montessoriaanse Kinderdagverblijf 2Giraffen krijgen voorrang. Dit op voorwaarde dat zij op het moment van aanmelding naar het kinderdagverblijf gaan of daar binnen een half jaar zicht op hebben.
  • Wij streven naar een goede spreiding van het aantal nieuwe leerlingen over een schooljaar (gemiddeld 3 á 4 per kalendermaand).
  • We kijken daarbij ook naar een evenwichtige verdeling van het aantal jongens en meisjes.

Wij kijken uitsluitend naar de toelatingscriteria. Het moment van aanmelden maakt niet uit. Het is dus niet zo dat de eerste aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen. Meer informatie over de afspraken m.b.t. aanmelden in Den Haag staat op: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Voor kleuters is er in principe gelegenheid om een aantal ochtenden te wennen. Beperkingen gelden voor de decembermaand,  de laatste weken voor een zomervakantie of als de kleutergroepen helemaal vol zijn. Het kind wordt verwacht op de eerste dag na zijn/haar 4e verjaardag. We verwachten een mate van zelfredzaamheid die bestaat uit het zichzelf kunnen aan- en uitkleden en zindelijkheid overdag.

Tussentijdse aanmelding
Als een kind in de loop van het jaar wordt aangemeld omdat het bijvoorbeeld van een andere school komt, moet in het aanmeldingsgesprek duidelijk worden wat daarvan de reden is. De directeur bekijkt allereerst of er plaats is in de betreffende bouw en vervolgens besluit zij of didactisch onderzoek noodzakelijk is. Uw kind zal één of meerdere dagen proefdraaien op onze school. In alle gevallen zal, na uw toestemming daarvoor, ook met de huidige school van het kind contact worden opgenomen. Plaatsing van het kind hangt dus af van de groepsgrootte van de bouw, de opbrengsten van het onderzoek en de proefplaatsing.